Home

YRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันญาณสังวร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศ/คำสั่ง

เปิดโครงการพัฒนานักวิจัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

เปิดโครงการพัฒนานักวิจัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

Sutthirak Kanlaya4 เมษายน 20221 min read

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ …

ประชุมประจำเดือนของบุคลากรสถาบันวิจัยญาณสังวร

ประชุมประจำเดือนของบุคลากรสถาบันวิจัยญาณสังวร

Sutthirak Kanlaya4 เมษายน 20221 min read

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ …