Home

YRMS

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย สถาบันญาณสังวร

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารกิจกรรม

ประกาศ/คำสั่ง

ฟังสัมมนาทางวิชาการแบบออนไลน์กับคณะสังคมศาสตร์ มจร.

ฟังสัมมนาทางวิชาการแบบออนไลน์กับคณะสังคมศาสตร์ มจร.

Sutthirak Kanlaya4 เมษายน 20221 min read

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ …

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Sutthirak Kanlaya4 เมษายน 20221 min read

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวิ…