บุคลากรของสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม)

วันนี้ บุคลากรของสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้เข้าสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและประกันคุณภาพ(พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตตโม)ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านพระอาจารย์มีแต่ความสุข เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ