พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี,รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ร่วมเป็นวิทยากรเสวนากิจกรรมวันสำคัญวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงานกิจกรรมวันสำคัญวิสาขบูชานนานาชาติครั้งที่ ๑๗ ผ่านสื่อโซเชี่ยลออนไลน์ โดยช่วงบ่าย พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ผศ.ดร.) รองอธิการบดี,รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในช่วงบ่ายในงานดังกล่าวครั้งนี้ด้วย..