วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนสำคัญอย่างไร ให้กับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร มมร

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในคนสำคัญอย่างไร ให้กับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร โดยการอบรมวิชาการในครั้งนี้มีบุคลากรภายในและนอก มมร เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการอบรมจัดเนื้อหาเป็น ๒ ประเภท คือ การพัฒนาโครงการวิจัย และ การรับรู้การขอจริยธรรมวิจัยในคน