ฟังการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์จากผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้เชิญมา