ประชุมกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ

วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร เข้าร่วมการประชุมกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทั้งนี้ มมร ได้นำเสนอหลักสูตรเข้าร่วมรวม ๑๐ หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งต่อไปก็จะเป็นการแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จากพี่เลี้ยงที่ทางกระทรวงฯ จะดำเนินการแนะนำมาให้ต่อไป