เข้าร่วมสัมมนาการจัดทำข้อเสนอโครงการยื่นต่อ สสส. ร่วมกับวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มมร และ มจร. พร้อมตัวแทนจาก สสส.

เมื่อวันที่ ๑๑ และ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านวิจัยและนวัตกรรม, รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้เข้าร่วมการสัมมนาการจัดทำข้อเสนอโครงการยื่นต่อ สสส. ร่วมกับวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช มมร และ มจร. พร้อมตัวแทนจาก สสส. ทั้งนี้ ได้มีพระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร. รองอธิการบดี ด้านกิจการพิเศษและบริการสังคม/รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย และพระครูสิริธรรมาภิรัต, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช/เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) เข้าร่วมการประชุมสัมมนาด้วย