ติดต่อ

สถาบันวิจัยญาณสังวร

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

อาคาร B 7.3 ชั้น 4

248 ม.1 ถ.ศาลายา – นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 – 444 – 6000 E-mail: contactus@mbu.ac.th