กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา