ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบการวิจัย

พระราชบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร PDCA ในระบบงานวิจัย   ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี        พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวรกล่าวรายงาน

« 1 ของ 7 »