ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วิจัยนำร่อง รุ่นที่ 1 20-22 ต.ค. 58

IMG_6594 IMG_6587 IMG_6610 IMG_6621 IMG_6625 IMG_6628 IMG_6567 IMG_6606 IMG_6608 IMG_6613 IMG_6617 IMG_6811 IMG_6815 IMG_6588 IMG_6589 IMG_6590 IMG_6591 IMG_6592 IMG_6598 IMG_6599 IMG_6601 IMG_6602 IMG_6615 IMG_6616 IMG_6622 IMG_6624 IMG_6629 IMG_6634 IMG_6635 IMG_6637 IMG_6642 IMG_6643 IMG_6644 IMG_6645 IMG_6646 IMG_6647 IMG_6648 IMG_6650 IMG_6651 IMG_6652 IMG_6656 IMG_6657 IMG_6658 IMG_6659 IMG_6660 IMG_6662 IMG_6667 IMG_6668 IMG_6669 IMG_6671 IMG_6674 IMG_6683 IMG_6685 IMG_6686 IMG_6688 IMG_6701 IMG_6708 IMG_6712 IMG_6721 IMG_6724 IMG_6726 IMG_6727 IMG_6728 IMG_6730 IMG_6732 IMG_6738 IMG_6740 IMG_6741 IMG_6748 IMG_6756 IMG_6758 IMG_6765 IMG_6766 IMG_6767 IMG_6770 IMG_6775 IMG_6801 IMG_6803