ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

โครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560  สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุม โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ ถนนงามวงศ์วาน  จังหวัดนนทบุรี  วันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558