ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

วารสารวิชาการปีที่ 2 ฉบับที่ 2

yri_0202
กรุณา ขันทอง
ณัฐปภัสร์ นาคชุ่ม พระกิตติภัต พระเก่งกาจ พระครูปลัดวินัย พวงทิพย์ หนูเจริญ สำราญ ศรีคำมูล สุนีย์ เนียมสวัสดิ์