ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ธันวาคม 17, 2015 IMG_8379

    พระมหาทองเชิด กตปุญโญ,ผศ.ดร. ผอ.สถาบันวิจัยญาณสังวร และ
    ดร.วสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวเปิดการอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ
    โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี และเกาะช้าง จังหวัดตราด