ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
สถาบันวิจัยญาณสังวร

ข่าวสารสถาบันวิจัย
  • งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 122 ตุลาคม 1, 2015 IMG_6139

    งานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 122 ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร)  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนา “มหามกุฏราชวิทยาลัย” ขึ้น เพื่อเป็นสถานศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 ...